Posted tagged ‘ärr’

Att inte bli tagen på allvar

8 september 2007

Såren som inte syns och inte godkänns – det var väl ingenting, andra har varit med om värre. Man måste kunna gå vidare.

Men om man inte kan det – ensam?

Annonser