Posted tagged ‘integritet’

Att sätta gränser

27 september 2007

Min terapeut yttrar med ojämna mellanrum klok-och tankvärdheter. För lite sedan uppmärksammade hon mig på att det var jag som fick sätta gränserna när jag var liten. Gränser som mina föräldrar och andra vuxna borde ha satt – det är inte ett barns uppgift. Samma gränser som sedan aldrig respekterades. Så är det fortfarande med min mamma: Jag ber, upplyser, bönfaller, dikterar, domderar – och hon gör ändå som det passar henne bäst.   

Att som barn inte få lära sig gränsdragningar har konsekvenser även – eller särskilt – i det vuxna livet. Jag vågar inte. Att sätta gränser och markera min egen integritet är förenat med akut fara och risk att bli övergiven, ratat, hatad. Alltså låter jag andras gränser bli norm.

Att jag inte har råkat mer illa ut i livet är en tillfällighet.

Annonser