Posted tagged ‘mamma’

Ytterligare ett inlägg om mamma

30 september 2007

Det händer – inte ofta – att jag har riktiga dispyter med min mamma. Oftast tiger jag för att inte skapa onödiga konfrontationer som ändå aldrig leder till samsyn eller förståelse. Vid ett tillfälle hävde jag ur mig att vi aldrig kommer att kunna förstå varandra eftersom hon inte någonsin har bearbetat sina egna demoner, att hon skulle behöva gå i terapi först.

En vecka senare föreslog hon att vi skulle gå till en terapeut tillsammans. För det är ju ingen idé att hon går ensam – terapeuten måste ha en chans att bilda sig en egen uppfattning. Tillbaka vid temat att ha rätt och fel. Mamma har rätt, jag har fel – terapeuten ska agera skiljedomare och bekräfta henne.

Annonser

Min mamma

28 september 2007

Min mamma känner inga gränser och är fullständigt behovsstyrd. Om hon behöver något så har hon rätt till det, och rätt – ja, det har hon hur som helst för det mesta. Och hon är bra på att meddela omgivningen det – med resultatet att hon skapar ovänner och dåliga samveten. Social kompetens som en dinosaurie på 2000-talet.