Posted tagged ‘mano-depressivitet’

Ett uppbrott

18 september 2007

Långt senare – i en annan tid, ett vuxet liv. Vi är lite över 20 och delar liv. Vår relation är sedan länge innehållslös.

Han är mano-depressiv. I hans intensiva faser är allt möjligt – för att utan förvarning förbytas i en svart motsats fylld av tvivel. Vardagens villkor dikteras av hans sinnesstämning.

Närhet är otänkbart – han låter mig inte nå honom mentalt. Fysiskt möts vi sporadiskt, han har inga såna behov. Han känner en tillfredsställelse i att kunna kontrollera – även på det planet.

Jag känner mig avvisad – jag är avvisad. Jag behöver avsluta, men kan inte. Försöker straffa ut mig, börjar träffa hans bästa vän. Demonstrativt, uppenbart. Han ser – och ignorerar.

Jag vill gå. Han hotar med att ta livet av sig. Jag är allt han har och behöver. Ett självmordsförsök. Jag pendlar mellan ilska och förtvivlan. Lämna mig utanför det här – det är inte mitt ansvar om du inte vill leva.

Jag träffar en ny man och lämnar det gamla bakom mig. Varför var det så hotande att vara själv? Samtidigt som ensamheten innebär osårbarhet och oberoende – avsaknad av risken att bli lämnad.

Stökar bland det han lämnat kvar, packar, städar. Hittar foton – på honom och fem av våra vänner. Entydigt, naket, osmakligt, utstuderat. Mer än jag ville veta.

Strax därpå fick jag veta att han redan hade ett annat förhållande långt innan vårt var över – och väntade barn – med en väns fru. 

Vem kan jag lita på?

Annonser