Posted tagged ‘prestationsorienterad’

Min ursprungsfamilj

9 augusti 2007

Fasaden.

Jag växte upp som enda barn i ett akademikerhem, gick i privatskola, hade vänner och föräldrar som brydde sig om mig och såg till mina behov.

Min pappa såg bra ut, var intelligent och rolig – allmänt omtyckt. Min mamma var söt, målmedveten och mycket engagerad i allt som rörde mig.

Vi hade det inte lika gott ställt som föräldrarna till de andra barnen i min klass och därför bodde vi lite avsides. Vi åkte på semester tillsammans varje år och levde ett stilla familjeliv.

Verkligheten.

Jag var det yngsta barnet av tre – hade två äldre halvsyskon som min mamma nogsamt undvek att jag skulle träffa. Dåligt sällskap. Allt i min pappas tidigare liv var dåligt, enligt henne.

Min mamma läste på universitetet när jag var liten och spädde på sin övertygelse om att hon var lite bättre, lite förmer än alla i förorten där vi bodde. Min pappa hade en yrkesutbildning och hade lyckats arbeta sig upp – en bit, inte tillräckligt.

Jag var bra i skolan, presterade och var duktig. Nollnivån var att få femmor – alltid en potentiell risk att misslyckas, omöjligt att lyckas.

Jag var ett ensamt barn, växte upp med mycket lite kontakt med jämnåriga. Hade svårt att få vänner i skolan, blev retad. Min mamma satte mig i en annan skola. Jag passade inte in där heller. Samma sak upprepades. Ingen funderade över varför det inte fungerade. Slutligen hamnade jag i en privatskola med järnkoll på eleverna – jag fick vara ifred. Men fortsatte vara ensam.

Min pappa var alkoholist. Rumsrent, snyggt och osynligt för utomstående. Jag berättade aldrig för någon. Ingen frågade. En tyst överenskommelse.

Min äldsta syster tog livet av sig, en överdos, när hon skulle fylla 30.

Min andra syster kämpar mot och med livet och vår far – söker fortfarande hans bekräftelse och godkännande. Han utsatte henne för sexuella övergrepp under hela hennes uppväxt.

Annonser