Posted tagged ‘terapeut’

Arg och uppgiven

24 september 2007

Träffade min terapeut idag och känner mig inte sedd. Hon är vänlig, uppmärksam och icke-dömande, men jag känner sällan att hon förstår – hon skjuter liksom alltid lite bredvid målet i sina svar. Oftast sitter hon tyst och lyssnar – jag vill få respons och analys, förslag och infall. Jag vill prata med -inte bara till – en levande, reflekterande människa. 

Hon har inte heller riktigt känsla för när det vi behandlar blir för tungt för mig. Det har gått så långt att jag känner obehag och är ur balans redan dagen innan jag ska dit, för att känna mig avtrubbad och avstängd när jag går därifrån.  

Byt terapeut – ett givet svar. Javisst, i en bättre värld, där alla har rätt till den hjälp de behöver. Den terapeut jag träffar är fortfarande i utbildning och därför möjlig att betala (förutsatt att jag inte längre köper SL-kort – ett faktum, inget försök att fiska medlidande. Jag har själv gjort det här valet.).

Innan jag hittade henne försökte jag via den vårdapparat jag trodde att jag hade rätt till, men fann att jag får vänta tills jag uppfyller kriterierna – akut suicidal eller drogmissbrukande. Möjligen räcker det med att börja slå sina barn.

Vad gör andra som inte har de ekonomiska förutsättningarna att må bra?

Annonser

Ångest

17 september 2007

Ångest är en reaktion på något vi har upplevt, inte ett sjukdomstillstånd. Ångest har sin orsak i vår rädsla för andras